سكوي ششم پیرانشهر
منصور پور عثمان آموزگار كلاس ششم دبستان 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
دوستان سكوي ششم پيرانشهر
درباره وبلاگ

دبستان غیر دولتي ابن سینا
موسس: محمد شریفی فرد kanoon_747@yahoo
مدیر : سید فاتح طه زاده piran6744@gmail.com
دبستان ابن سینا:
بر گزار کننده ی کلاسهای تقویتی ریاضی-علوم و آزمایشگاه و...در جریان سال تحصیلی و ایام تابستان
نشانی:پیرانشهر-خیابان مولوی غربی-نبش خیابان فرعی
تلفن:4233660 و 4227521